Indo Radio


Indo Radio is na ruim 6 jaar radio maken per 1 Jan. 2017 gestopt.


We hebben al die jaren met liefde en enthousiasme programma's gemaakt en dat had zonder u als trouwe luisteraar nooit gekund.
Het bestuur bedankt dan ook de luisteraars en natuurlijk alle vrijwilligers voor hun inzet, tijd en prachtige programma's die voor Indo Radio zijn gemaakt. De stichting slaat nieuwe wegen in om ons cultuurgoed en herinnerringen in leven te houden en wellicht ziet u ons in een andere vorm terug.

Kijk b.v. op www.indopedia.nl waar de stichting bezig is een Indische Encyclopedie op te zetten.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze sturen naar info@indoradio.nl
2010-2017 © Stichting Indo Radio Nederland